Kalvopainesäiliön ilmausohje

Painesäiliön ilmaus n. 1-vuoden välein (vastapaineen tarkistu) ilmakompuralla.
Ilmaus säästää sekä painekytkimen että pumpun käyttöikää, myös kalvon kestävyyttä. 

1. Sammuta pumppu, moottorisuojakytkimestä tai painekytkimestä.
2. Avaa KYLMÄ-vesihana mahdollisimman läheltä, mutta esim. keittiön hana ja päästä vesi pois putkistosta tyhjäksi, jota tulee noin 10-30 litraa.

Tämän jälkeen JÄTÄ kylmävesihana AUKI – koko toimenpiteen ajaksi.
3. Laita kompuran venttiilipistooli painesäiliön venttiiliin kiinni, mikäli pistoolin mittari näyttää, että kalvossa on ilmaa, laita ilmaa niin, että painesäiliön
ilmanpaine on 1,8 – 2 bar.

Jos pistoolin mittari näyttää 0:llaa, niin laita kompuralla yhtäsoittoisesti ilmaa niin kauan, että ilma jaksaa ruveta ‘työntämään’ vettä pois säiliöstä
avatun vesihanan kautta, kun vedentulo on kokonaan loppunut, laita kompuralla vastapainetta 1,8 – 2 bar (kuitenkin painetta laitetaan 0,2 bar vähemmän kuin
on pumpun käyntiinlähtöpaine).

Ilmaa laitettaessa seurataan vain ilmakompuran mittaria, ei painesäiliön mittaria ( tämä ilmoittaa verkostopaineen).

4. Käynnistä pumppu.
5. Sulje hana kun vesi tulee tasaisesti.

Vesihanojen sihdit saattavat mennä tukkoon, jolloin hanojen sihdit pitää avata ja putsata, sihti avautuu myötäpäivään ja on ns. käsikireydessä.
Painesäiliön ilmauksessa on tärkeää, että vesihana on auki ettei putkistosta tule vastapainetta ja täten ilmaus epäonnistuu.
Mikäli painesäiliön ilmauksesta on kulunut kauan-> ilmaa laitettaessa, jos vettä tulee hanasta on painesäiliöön laitettava painetta niin kauan kunnes
vedentulo loppuu, vesi tekee ilmalle tilaa, tämän jälkeen vasta saa ilman lisättyä kumipussin ympärille eli vastapaineen.

Lopuksi: painesäiliön ilmaus on syystäkin tärkeää, sillä sen tekemättä jättäminen kuluttaa painekytkimen kärkiä ja näiden kuluminen aiheuttaa ettei vettä tule. Tällöin esim.
moottorisuojakytkin laukeaa estääkseen pumpun rikkoutumisen ja pahimmassa tapauksessa kaikki sähköosat joudutaan uusimaan.