Hinta

Hinta

Porakaivon lopullinen hinta muodostuu kaivon syvyyden ja pintamaan syvyyden mukaan, joita ei voi ikävä kyllä etukäteen tietää. 

Vesitakuumme alkaa kuitenkin 120 metrin porauksen jälkeen ellei vettä ole jo aikaisemmin porauksen aikana tullut, jolloin asiakkaamme kustannuksille saadaan maksimiraja.

Alla olevasta kaaviosta saat porakaivon suuntaa antavan kulurakenteen. Arviot perustuvat kokemukseemme keskiarvoista.

Kallioporaus: Keskimäärin 60-120m. Porauksella on metrihinta. Porausta tehdään ainoastaan siihen saakka, kunnes tarvittava vedentuotto saavutetaan. 120 metrissä palvelussamme alkaa asiakkaalle vesitakuu . 120 metrissä suoritetaan ns. painehalkaisu, mikäli vedentuotto ei ole ollut porauksessa riittävä. Pintamaan suojaputki: Teräsputki (+muoviputki), joka asennetaan kiinteään kallioon saakka. Etelä-suomessa yleisimmin 3-6m. 

Pumppu: Uppopumppu, joka asennetaan kaivon vedentuoton, vedenpinnan korkeuden, painesäiliön sijoituksen sekä käyttötarkoituksen mukaisesti. Vähätuottoinen kaivo tarvitsee tehokkaamman pumpun kuin matalampi kaivo. Yleisimmin asennettavat pumput ovat 3-vaihepumppuja, mutta kiinteistöihin, jossa ei ole 3-vaihe mahdollisuutta – voidaan asentaa myös 1-vaihe pumppu. Laadukas pumppu oikeiden huoltotoimenpiteiden myötä voi kestää monta kymmentä vuotta.

Painesäiliö: Vesijärjestelmä tarvitsee toimiakseen painesäiliön, joka siis nimensä mukaisesti tuottaa tarvittavan paineen vesijärjestelmään. Painesäiliö asennetaan joko huoltokaivoon tai rakennuksen sisätiloihin. Painesäiliön painekytkin tarvitsee sähkökytkennän joka on yhdistetty vesipumpulle.

Sähköliitäntä: Pumppuun tarvittava sähköliitäntä moottorisuojakytkimineen hoituu asiakkaan sähkömiehen kautta. Suojakaivo (+salaojistus) suojaa kaivossa olevia vesiputkia, sähkökytkentöjä sekä mahdollista painesäiliötä pintavesiltä sekä jäätymiseltä. Meiltä saat suojakaivon tekemiseen hyvät ohjeet.